test

Asansör Yönetmeliği

ASANSÖR YÖNETMELIGI

(95/16/AT)

 

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci; insanlarin, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin tasinmasinda kullanilan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarinin piyasaya arz edilmeden önce karsilamalari gereken temel saglik ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) Binalarda ve insaatlarda sürekli olarak kullanilan asansörleri ve bu asansörlerde kullanilacak, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)’te listelenmis olan güvenlik aksamlarini,

             b) Makasli asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,

             kapsar.

             (2) Bu Yönetmelik;

             a) Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamami veya bir bölümü baska yönetmeliklerin kapsamina giriyorsa, söz konusu yönetmeliklerin yürürlüge giris tarihinden önceki asansörleri, 

             b) Kamu veya özel sektör tarafindan insan tasimaciligina yönelik olarak, demir yolu hattinda halatla çekilen vagonlar dahil, kablolu tasima sistemlerini,

             c) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmis ve imal edilmis asansörleri,

             ç) Maden ocagi vinçlerini,

             d) Sahne asansörlerini,

             e) Tasit araçlarina monte edilmis asansörleri,

             f) Makinelere bagli ve sadece çalisma yerine giris amaçli asansörleri,

             g) Disli rayda çalisan trenleri,

             g) Insan veya insan ve yüklerin tasinmasi amaçli insaat santiyelerinde kullanilan asansörleri,

             kapsamaz.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayili Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanuna dayanilarak,

             b) Avrupa Birliginin  95/16/EC sayili direktifine paralel olarak,

             hazirlanmistir.

             Tanimlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açi olusturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup;

             1) Insanlarin,

             2) Insan ve yüklerin,

             3) Kabine ulasilabiliyorsa, yani bir kisi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabin içindeki kisinin erisim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmis ise, sadece yüklerin,

             tasinmasina yönelik bir tertibati,

             b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarim, imalat, montaj ve piyasaya arzindan sorumlu olan, asansöre CE uygunluk isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyani düzenleyen özel veya tüzel kisiyi,

             c) Asansörün piyasaya arzi: Asansör monte edenin, asansörü kullaniciya ilk olarak hazir hale getirmesini,

             ç) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini,

             d) Güvenlik aksami: Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)’te listelenmis olan aksamlari,

             e) Güvenlik aksami imalatçisi: Güvenlik aksaminin tasarim ve imalatindan sorumlu olan, güvenlik aksamina CE uygunluk isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyani düzenleyen özel veya tüzel kisiyi,

             f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

             g) Model asansör: Teknik dosyasinda, objektif degerler ile tanimlanan ve benzer güvenlik aksamini kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik gereklerinin nasil karsilanacaginin gösterildigi; model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarini olusturan asansörler arasinda izin verilen tüm varyasyonlarin, maksimum ve minimum degerleri ile birlikte teknik dosyada açikça gösterildigi; temel güvenlik gereklerini saglamak bakimindan muhtelif ekipmanin benzerliginin hesaplama ve/veya tasarim planlari ile gösterilebildigi numune asansörü, 

             g) Müstesarlik: Dis Ticaret Müstesarligini,

             ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Temel Güvenlik Gerekleri ve Standartlar

             Temel güvenlik gerekleri

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamina giren asansörler, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)’de belirtilen temel saglik ve güvenlik gereklerini yerine getirmek zorundadir.

             (2) Bu Yönetmelik kapsamindaki güvenlik aksamlari, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)’de belirtilen temel saglik ve güvenlik gereklerini karsilamalari veya monte edildikleri asansörün bu gereklilikleri karsilamalarini saglamalidir.

             Standartlar

             MADDE 6 – (1) Uyumlastirilmis bir Avrupa standardinin bir veya daha fazla saglik ve güvenlik geregini kapsamasi durumunda,

             a) Bu standarda uygun monte edilmis asansörlerin bu Yönetmeligin 5 inci maddesindeki ilgili temel gereklere uygun oldugu,

             b) Bu standarda uygun olarak imal edilmis güvenlik aksamlarinin, gerektigi sekilde monte edilmeleri bakimindan asansörlerle ilgili temel gereklere uygunlugu sagladiklari,

             kabul edilir.

             (2) Bakanlik, uyumlastirilmis ulusal standartlarin isim ve numaralarini Resmî Gazete’de yayimlatir ve bu bilgileri Müstesarlik araciligi ile Komisyona bildirir.

             (3) Uyumlastirilmis standartlarin bulunmadigi durumda Bakanlik, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)’deki temel saglik ve güvenlik gereklerinin dogru uygulanmasi için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakkinda, ilgili taraflarin bilgilendirilmesi için gerekli önlemleri alir.

             (4) Uyumlastirilmis standartlarin 5 inci maddede belirtilen ilgili gerekleri tamamen saglamadiginin Bakanlikça tespit edilmesi durumunda, konu Müstesarlik araciligi ile derhal Komisyona bildirilir. Komisyonun konuyu degerlendirilmesi sonucunda Bakanlikça yapilan tespitin  dogru olduguna karar verilerek bu durumun Avrupa Birligi Resmî Gazetesi’nde ilan edilmesi halinde Bakanlik, uyumlastirilmis Avrupa standardina karsilik geldigi kabul edilen uyumlastirilmis ulusal standardi yürürlükten kaldirir.

             (5) Uyumlastirilmis ulusal standartlari hazirlama ve izleme sürecinde sosyal taraflara ulusal seviyede etkin olma imkâni vermek için Bakanlikça gereken önlemler alinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Degerlendirme Islemleri ve CE Uygunluk Isareti

             Uygunluk degerlendirme islemleri

             MADDE 7 – (1) Güvenlik aksamlari ve asansörler için uygunluk degerlendirme islemlerinde asagidaki hususlar yerine getirilir.

             a) Güvenlik aksami imalatçisinin veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisinin, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)’te belirtilen güvenlik aksamlarinin piyasaya arzindan önce;

             1) Güvenlik aksami modelinin bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)’e uygun olarak AT tip incelemesine ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XI)’e uygun olarak onaylanmis kurulus tarafindan yapilacak imalat denetimine sunulmasi,

             2) Güvenlik aksami modelinin bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)’e uygun olarak AT tip incelemesine sunulmasi ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VIII)’e uygun olarak imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi isletilmesi,

             3) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IX)’a uygun olarak tam kalite güvence sistemi isletilmesi,

             usullerinden birisini seçerek uygunluk degerlendirmesine tabi tutmasi,

             4) Seçilen uygunluk degerlendirmesi usulüne göre bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VIII), (Ek IX) veya (Ek XI)’den ilgili olanda verilen sartlari dikkate alarak, her güvenlik aksamina CE uygunluk isaretini ilistirmesi ve her aksam için bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek II)’de listelenen bilgiyi içeren AT Uygunluk Beyanini düzenlemesi,

             gerekmektedir.

             5) Güvenlik aksami imalatçisi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi, AT Uygunluk Beyaninin bir kopyasini güvenlik aksaminin son imalat tarihinden itibaren 10 yil süreyle muhafaza etmelidir.

             b) Bir asansörün piyasaya arzindan önce, asagidaki alt bentlerde belirtilen islemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.

             1) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)’te belirtilen AT tip incelemesinden geçen bir asansöre uygun olarak tasarimlanmissa; bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI)’da belirtilen son muayene ya da bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XII) veya (Ek XIV)’te belirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak, imal ve monte edilir ve deneyleri yapilir; bununla birlikte, ayni asansör üzerinde bir yandan tasarim ve imal asamalari yapilirken diger yandan montaj ve deney asamalarina yönelik islemler de yapilabilir.

             2) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)’te belirtilen AT tip incelemesinden geçen bir model asansöre uygun olarak tasarimlanmissa; bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI)’da belirtilen son muayene ya da bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XII) veya (Ek XIV)’te belirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve deneyleri yapilir.

             3) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XIII)’e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan ve uyumlastirilmis standartlara tam olarak uygun olmayan ve bu nedenle beraberinde bir tasarim incelemesi yer alan bir asansöre göre tasarimlanmis ise, buna ek olarak bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI)’da belirtilen son muayene ya da (Ek XII) veya (Ek XIV)’tebelirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve deneyleri yapilir.

             4) Asansöre bir onaylanmis kurulus tarafindan bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek X)’da belirtilen birim dogrulama islemi uygulanir.

             5) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XIII)’e göre kalite güvence sistemine tabi olmakla birlikte, tasarim, ilgili uyumlastirilmis standartlara tamamen uygun degilse, ek olarak tasarim incelemesi yapilir.

             (2) Bu maddenin birinci fikrasinin (b) bendinin (1), (2) ve (3) numarali alt bentlerinde düzenlenen durumlarda tasarimdan sorumlu kisi, imalat isleminden, montajdan ve deneyden sorumlu kisiye mutlak güvenlikle çalisabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi saglamak zorundadir.

             (3) Asansör monte eden,  bu maddenin birinci fikrasinin (b) bendinde sözü edilen bütün durumlarda, seçilen uygunluk degerlendirmesi usulüne göre bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI), (Ek X), (Ek XII), (Ek XIII) veya (Ek XIV)’ten ilgili olanda verilen sartlari dikkate alarak, asansöre CE uygunluk isaretini ilistirir, asansör için (Ek II)’de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyani düzenler ve asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yil süreyle AT uygunluk beyaninin bir kopyasini muhafaza eder.

             (4) Komisyonun, Avrupa Birligi üyesi ülkelerin ve diger onaylanmis kuruluslarca istenmesi halinde, Bakanlik uygunluk beyaninin ve son muayeneye iliskin deney raporlarinin bir kopyasini asansör monte eden firmadan talep edebilir.              

             (5) Asansör veya güvenlik aksamlarinin CE uygunluk isaretinin ilistirilmesi ve sair hususlarda baska yönetmeliklerin de kapsamina girmesi durumunda, CE uygunluk isareti ilistirilmesi asansörün ve güvenlik aksaminin söz konusu baska yönetmeliklere de uygun oldugunu gösterir.

             (6) Bununla birlikte, bu maddenin besinci fikrasinda bahsedilen yönetmeliklerden bir veya birden fazlasinin monte edene veya imalatçiya geçis dönemi boyunca hangi düzenlemeyi uygulayacagini seçme izni vermesi durumunda, CE uygunluk isareti, sadece asansörü monte eden veya güvenlik aksami imalatçisi tarafindan uygulanacak yönetmeliklere uygunlugu gösterir. Bu durumda uygulanan yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayimlandigi sekliyle yönetmeliklerce talep edilen ve asansör veya güvenlik aksaminin beraberinde bulunan belge, teblig veya talimatnamelerde yer almalidir.

             CE uygunluk isareti  

             MADDE 8 – (1) CE uygunluk isaretinin sekli bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek III)’te gösterilmistir. CE uygunluk isaretinin ilistirilmesinde ve kullanilmasinda 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan "CE" Uygunluk Isaretinin Ürüne Ilistirilmesine ve Kullanilmasina Dair Yönetmeligin 5 inci maddesi hükümleri uygulanir.

             (2) CE uygunluk isareti,

             a) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)’deki 5 inci paragraftaki düzenlemelere uygun olarak, her asansör kabinine açikça ve görülebilir sekilde,

             b) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)’te listelenen güvenlik aksamlarinin her birine, eger bu mümkün degilse güvenlik aksamina ayrilmayacak biçimde takilan bir etiketin üzerine,

             ilistirilir.

             (3) Üçüncü kisileri CE uygunluk isaretinin anlami ve sekli açisindan yaniltacak isaretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarina ilistirilmesi yasaktir. CE uygunluk isaretinin görünebilirligini ve okunabilirligini azaltmamasi sartiyla, baska bir isaret de asansörlere veya güvenlik aksamlarina ilistirilebilir.

             (4) Asansör monte edenin veya güvenlik aksami imalatçisinin veya bunlarin Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisinin, bu Yönetmeligin getirdigi yükümlülüklere uymamasi durumunda, asansörü veya güvenlik aksamini piyasaya arz eden kisi, bu yükümlülüklerden sorumludur. Ayni yükümlülükler, asansör ya da güvenlik aksamini kendi kullanimi için imal edenler için de geçerlidir.

             CE uygunluk isaretinin usulsüz kullanimi

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeligin 13 üncü maddesinin hükümleri sakli kalmak kaydiyla;

             a) Bakanligin CE uygunluk isaretinin uygun olmayan bir sekilde ilistirildigini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firmasi veya güvenlik aksaminin imalatçisi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi, asansörün veya güvenlik aksaminin CE uygunluk isaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasini saglamakla ve yapilan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.

              b) Uygunsuzluk devam ediyorsa, Bakanlik kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu güvenlik aksaminin piyasaya arzinin kisitlanmasina veya yasaklanmasina veya piyasadan çekilmesine ve asansörün kullaniminin yasaklanmasina iliskin tüm önlemleri alir.

             (2) Bakanlik, bu durumu ve yapilan islemleri Müstesarlik araciligi ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Piyasaya Arz,  Piyasa Gözetimi ve Denetimi

             Piyasaya arz

             MADDE 10 – (1) Bakanlik;

             a) Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlerin ancak gerektigi sekilde monte edilip bakimi yapildiginda ve amacina uygun olarak kullanildiklarinda, kisilerin saglik ve güvenligini ya da uygun oldugunda mallarin güvenligini tehlikeye düsürmemeleri halinde,

             b) Bu Yönetmelik kapsamindaki güvenlik aksamlarinin ise ancak, takilacak olduklari asansörlere gerektigi sekilde monte edilip bakimi yapildiginda ve amacina uygun olarak kullanildiklarinda, kisilerin saglik ve güvenligini ya da uygun oldugunda mallarin güvenligini tehlikeye düsürmemeleri halinde,

             piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarini saglayacak gerekli bütün tedbirleri alir.

             (2) Diger mevzuat hükümleri sakli kalmak kaydiyla, bu Yönetmelige uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamlarinin piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmalari yasaklanmaz, sinirlanmaz veya engellenmez.

             (3) Diger mevzuat hükümleri sakli kalmak kaydiyla, imalatçisinin veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisinin beyanina dayanarak bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlere takilmasi düsünülen aksamlarin piyasaya arzi yasaklanmaz, sinirlanmaz veya engellenmez.

             (4) CE uygunluk isaretini tasiyan ve beraberinde bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek II)’de belirtilen AT Uygunluk Beyani bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarinin bu Yönetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk degerlendirme islemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeligin tüm hükümlerine uydugu kabul edilir.

             (5) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarinin, asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarinin imalatçisi veya bunlarin Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcileri tarafindan uygun hale getirilene kadar satisa sunulmayacaginin kolaylikla görünür bir isaretle açikça belirtilmesi kaydiyla, ticaret fuarlarinda, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda sergilenmesi engellenmez. Gösteriler sirasinda, kisilerin korunmasi için yeterli güvenlik tedbirleri alinmalidir.

             Piyasa gözetimi ve denetimi

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamina giren asansörler ve güvenlik aksamlarinin piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Sanayi ve Ticaret Bakanligi Tarafindan Gerçeklestirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlik tarafindan yapilir.

 

BESINCI BÖLÜM

Onaylanmis Kurulus

             Onaylanmis kurulus

             MADDE 12 – (1) Bakanlik, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk degerlendirme islemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmis kuruluslarin tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldirilmasini 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Uygunluk Degerlendirme Kuruluslari ile Onaylanmis Kuruluslara Dair Yönetmelik ve 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Asansör Yönetmeligi Uygulamalari Için Onaylanmis Kurulus Görevlendirilmesinde Esas Alinan Temel Kriterlere Dair Tebligde belirtilen hükümler ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VII)’de belirtilen asgari ölçütlere göre gerçeklestirir. Ilgili uyumlastirilmis ulusal standartlarin düzenledigi temel ölçütlere uyan bir onaylanmis kurulusun (Ek VII)’nin gereklerine de uydugu kabul edilir.

            

ALTINCI BÖLÜM

Tedbirler

             Tedbirler

             MADDE 13 – (1) Asansörler ve güvenlik aksamlarinin temel saglik ve güvenlik gereklerini yerine getirmelerine iliskin tedbirler ile usulsüz isaret kullanimina karsi alinan tedbirler asagida belirtilmistir.

             a) Bakanlik, bu Yönetmelige uygun olarak imal edilip CE uygunluk isareti tasiyan ve amacina uygun olarak kullanilan bir asansörün veya güvenlik aksaminin kisilerin ve yerine göre mallarin güvenligini tehlikeye atabilecegini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksaminin piyasadan toplanmasi veya toplatilmasi, piyasaya arzinin veya hizmete konulmasinin engellenmesi veya serbest dolasiminin kisitlanmasi için kanunlarca kendisine verilen yetkiler dahilinde, bütün tedbirleri alir. Bakanlik bu tip bir tedbir kararinin gerekçesiyle birlikte, özellikle bu durumun;

             1) Bu Yönetmeligin 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik gereklerinin karsilanmamasi,

             2) Bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde bahsedilen standartlarin yanlis uygulanmasi,

             3) Bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklikler,

             nedeniyle ortaya çikip çikmadigini Müstesarlik araciligi ile Komisyona derhal bildirir.

             b) Uygun olmadigi halde CE uygunluk isareti tasiyan bir asansör veya güvenlik aksami için Bakanlik, isareti ilistirene karsi gerekli tedbirleri alir ve konu hakkinda Müstesarlik araciligi ile Komisyona bilgi verir.

             c) Asansörü monte eden ile binanin veya insaatin sorumlusu kisi birbirleri ile sürekli irtibat halinde olarak gerekli bilgi alis verisini saglamali ve asansörün iyi çalismasini ve güvenlikli kullanimini saglamak için gerekli tedbirleri almalidir.

             ç) Asansörü monte eden, asansörün çalismasi ve güvenligi için asansör boslugunda gerekenin disinda boru tesisati, elektrik tesisati veya baska bir donanimin olmamasini saglayacak tüm gerekli tedbirleri almalidir.

             d) Bu Yönetmeligin 10 uncu maddesinin birinci fikrasi ve bu maddenin (c) ve (ç) bentleri hükümleri sakli kalmak üzere, asansörlerin bu Yönetmelikte belirtilmeyen bir sekilde degistirilmesi niteliginde olmamak kaydiyla, bu Yönetmelik hükümleri, söz konusu asansörler hizmete girdiginde veya kullanildiginda kisilerin korunmasini saglamak için Bakanligin gerekli gördügü sartlari bu Yönetmelige uygun olarak koyma yetkilerini etkilemez.

 

YEDINCI BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

             Bildirimler

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri geregince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamina 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü sinirlama, yasaklama ve tedbirler, bunlarin alinmasini gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlikça en kisa süre içinde ilgili taraflara ve Müstesarlik araciligi ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirilir.

             Gizlilik

             MADDE 15 – (1) Bakanlik, onaylanmis kurulus ve bu Yönetmeligin uygulanmasina katilan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sirasinda temin ettikleri bütün bilgilerin gizliligini saglar.

             Aykiri davranislarda uygulanacak hükümler 

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykiri davranista bulunanlara 4703 sayili Kanun hükümleri uygulanir. 4703 sayili Kanunda üretici tanimina dahil olanlara ürünlerin güvenligi için getirilen yükümlülükler sakli olup bu Yönetmelik sözü geçen yükümlülüklere istisna getirmez.

             Ulusal daimi komite

             MADDE 17 – (1) Gerektiginde bu Yönetmeligin kendine mahsus uygulama ve yürütmesi için, Bakanlik esgüdümünde ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden olusan bir Ulusal Daimi Komite olusturulur.

             Düzenlemeler

             MADDE 18 – (1) Bakanlik, bu Yönetmeligin uygulanmasi ile ilgili olarak gerekli alt düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

             Yürürlükten kaldirilan mevzuat

             MADDE 19 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Asansör Yönetmeliginin (95/16/AT) 1 ila 13 üncü maddeleri (13 üncü madde dahil), 27 ila 32 nci maddeleri (32 nci madde dahil), geçici 1 inci maddesi ve ekleri yürürlükten kaldirilmistir.

             (2) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Asansör Yönetmeliginin (95/16/AT) yürürlükten kaldirilan hükümlerine diger düzenlemelerde yapilan atiflar, bu Yönetmeligin ilgili hükümlerine yapilmis sayilir.

             Yürürlük

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

             Yürütme

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.

Ek I

 

ASANSÖR VE GÜVENLIK AKSAMININ TASARIMI VE YAPIMI ILE ILGILI

TEMEL SAGLIK VE GÜVENLIK GEREKLERI

            

             1. Temel saglik ve güvenlik gerekleri altindaki zorunluluklar, ancak asansörü monte eden veya güvenlik aksami imal eden tarafindan planlanan sekilde kullanildigi takdirde, asansör veya güvenlik aksaminin söz konusu tehlikeye maruz kalacagi durumlarda uygulanir.

             2. Bu Yönetmeligin ihtiva ettigi temel saglik ve güvenlik gerekleri zorunludur. Ancak, hali hazirda teknigin mevcut durumuyla, bunlarin ortaya koydugu hedeflere ulasilamayabilir. Bu gibi durumlarda, mümkün oldugu kadar genis ölçüde, asansör veya güvenlik aksami bu hedeflere yakin bir sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.

             3. Güvenlik aksami imalatçisi ve asansörü monte eden, kendi asansörlerine uygulanan bütün her seyi belirlemek ve monte amaciyla tehlikeleri degerlendirme zorunlulugu altindadir. Bu degerlendirmeyi dikkate alarak bunlar tasarlanmali ve yapilmalidir.

             4. Bu Yönetmelik kapsaminda yer almayan ve 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Yapi Malzemeleri Yönetmeligi (89/106/AT) kapsamindaki temel gerekler asansörler için geçerlidir.

             1. GENEL

             1.1. Bu ek kapsaminda olmayan muhtemel bir tehlike durumunda 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Makina Emniyeti Yönetmeliginin (98/37/AT) Ek I’indeki 1.1.2 numarali paragrafinda belirtilen temel saglik ve güvenlik gerekleri uygulanir.

             1.2. Kabin

             Kabin, azami kisi sayisi ve monte eden tarafindan tespit edilen asansörün beyan yüküne karsi gelen yer ve mukavemeti saglayacak sekilde tasarlanmali ve monte edilmelidir.

             Insan tasinmasi amaçlanan asansörlerde, boyutlari elverdigi takdirde, kabin kendi yapisal özelliklerinin engelli insanlarin ulasim ve kullanimini engellemeyecegi veya kisitlamayacagi sekilde ve bunlarin kullanimini saglayacak sekilde planlanan degisikliklere izin verecek sekilde tasarlanmali ve monte edilmelidir.

             1.3. Asilma sekilleri ve destek sekilleri

             Kabinin asilma ve/veya destek sekilleri, bunlarin baglantilari ve diger uç parçalari, kullanim sartlarini, kullanilan malzemeyi ve imalat sartlarini dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenligi temin etmek ve kabinin düsme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanmali ve monte edilmelidir.

             Kabini asmak için halatlar veya zincirler kullanildigi takdirde, her birinin ayri tutturma noktasi olan en azindan iki bagimsiz halat veya zincir bulunmalidir. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlemek veya çevrim olusturmak için gerekli olmadigi sürece, hiçbir baglanti veya ek yerlerinin olmamasi gerekir.

             1.4. Yüklemenin kontrolü (asiri hiz dahil)

             1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük asildiginda normal çalismasini önleyecek sekilde tasarlanmali, imal edilmeli ve montaji yapilmalidir.

             1.4.2. Asansörler bir asiri hiz sinirlayici cihaz ile teçhiz edilmelidir.

             Bu gerekler, asiri hiz önleyici hareket sistemli olarak tasarlanan asansörlere uygulanmaz.

             1.4.3. Hizli asansörler hiz izleyici ve hiz sinirlayici gereç ile teçhiz edilmelidir.

             1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalisan asansörler, çekme halatlarinin makaralar üzerinde dengesini temin edecek sekilde tasarlanmalidir.

             1. 5. Makine

             1.5.1. Bütün insan asansörlerinin kendi bagimsiz asansör makinesinin bulunmasi gerekir. Bu gerek, karsi agirlik yerine ikinci bir kabin kullanilan asansörler için uygulanmaz.

             1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinelerinin ve asansörün diger ilgili tertibatlarin bulundugu yerlere, acil durum ve bakim halleri disinda girilememesini saglamalidir.

             1.6. Kontroller

             1.6.1. Yaninda refakatçisi olmayan engelli insanlarin kullanimi için planlanan asansörlerin kumanda cihazlari buna göre tasarlanmali ve yapilmalidir.

             1.6.2. Kumandalarin islevleri açikça belirtilmelidir.

             1.6.3. Bir asansör grubunun çagirma devreleri, paylasilmis veya birbirlerine bagli olabilirler.

             1.6.4. Elektrikli teçhizat asagidaki sartlari yerine getirecek sekilde monte edilmeli ve baglanmalidir:

             - Dogrudan asansöre baglantisi olmayan devreler ile karistirilma ihtimali olmamalidir.

             - Elektrik enerjisi yük altinda kesilebilmelidir.

             - Asansörün hareketleri ayri bir elektrik güvenlik devresinde bulunan elektrik güvenlik cihazina baglanmalidir.

             - Elektrik tesisatindaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemelidir.

             2. KABIN DISINDAKI KISILERE YÖNELIK TEHLIKELER

             2.1. Asansör, kabinin hareket ettigi asansör kuyusuna, acil durum ve bakim halleri disinda, ulasilamamasini temin edecek güvenlik önlemleri tasarlanmali ve yapilmalidir. Bir kisi bu bosluga girmeden önce asansörün normal kullanimi imkânsiz hale getirilmelidir.

             2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarindan birindeyken ezilme riskini önleyecek sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.

             Uç pozisyonlarin ötesinde serbest bosluk veya siginak ile bu amaç saglanmalidir.

             Ancak, belirli durumlarda, özellikle mevcut binalarda, bu çesit bir çözümün uygulanmasinin imkansiz oldugu durumlarda bu riski önlemek amaciyla Bakanlikça gerekli ulusal düzenlemeler yapilir. Bu ulusal düzenlemeler Müstesarlik araciligi ile Komisyona bildirilir.

             2.3. Kabinin katlardan giris ve çikislari, tasarlanmis kullanim sartlari için yeterli mekanik dayanima sahip asansör kapilari ile donatilmis olmalidir.

             Kilitleme sistemi normal çalisma esnasinda;

             - Bütün durak kapilari kapali ve kilit tertibati kilitli olmadigi takdirde, kasitli veya kasitsiz olarak çalistirilsa dahi, kabinin hareketine baslamasini,

             - Kabin hâlâ hareket halindeyken ve önceden belirlenmis kat seviyesi disinda iken durak kapilarinin açilmasini

             önlemelidir.

             Ancak, kapilar açikken bütün seviyelesme hareketlerine belirli bölgelerde, seviyelesme hizinin denetlenmesi sartlariyla izin verilebilir.

             3. KABIN IÇINDEKI KISILERE YÖNELIK TEHLIKELER

             3.1. Asansör kabinleri, havalandirma açikliklari haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam boy duvarlarla tamamen kapali olmali ve tam boy kapilari olmalidir. Bu kapilar kapali olmadigi sürece, bu Ekin 2.3 numarali paragrafin ikinci fikrasinin ikinci satirinda bahsi geçen seviyelesme hareketleri disinda, kabinin hareket etmemesini ve eger kapilar açiksa durma konumuna gelmesini temin edecek sekilde tasarlanmali ve monte edilmelidir.

             Kabin ile asansör kuyusu arasina düsme riski varsa veya kat seviyesinde kabin yoksa asansör iki durak seviyesi arasinda durdugunda, kabin kapilari kapali ve kilitli olmalidir.

             3.2. Asansör kabini, elektrik kesintisi veya aksamin arizalanmasi hallerinde, kabinin serbest düsmesini veya kumanda edilemeyen yukari dogru hareketi engelleyen tertibata sahip olmalidir.

             Kabinin serbest düsmesini önleyen tertibat, kabin aski tertibatindan bagimsiz olmalidir. Bu tertibat, kabini asansör monte eden tarafindan öngörülen azami süratte ve hesaplanan yükü ile durdurulabilmelidir. Bu tertibat yardimiyla olusacak durdurma islemi, yük sartlari ne olursa olsun içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.

             3.3. Tamponlar asansör boslugunun dibi ile kabinin tabani arasina monte edilmelidir.

             Bu durumda, bu Ekin 2.2 numarali paragrafinda bahsi geçen serbest bosluk, tamponlar tam kapali durumdayken ölçülmelidir.

             Bu gerek, hareket sistemlerinin tasarimi sebebiyle bu Ekin 2.2 numarali paragrafinda bahsi geçen serbest bosluk içine kabinin giremedigi asansörlerde uygulanmaz.

             3.4. Asansörler, bu Ekin 3.2 numarali paragrafinda bahsi geçen tertibat isletme konumunda degilse, harekete geçmeimkani olmayacak sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.

             4. DIGER TEHLIKELER

             4.1. "Durak kapilari" ve "kabin kapilari" veya her iki kapi beraberce, motorla çalistiriliyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla donatilmalidir.

             4.2. "Durak kapilari", binayi yangindan korumaya katkida bulunduklari takdirde, camli kisimlari olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açisindan ve yalitim (alevi kontrol altinda tutmasi) açisindan ve isi iletimi (termal radyasyon) açisindan yangina karsi uygun bir sekilde dirençli olmalidir.

             4.3. Karsi agirliklar, kabinin üstüne düsme veya kabinle çarpisma risklerini ortadan kaldiracak sekilde monte edilmelidir.

             4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmis olan kisilerin kurtarilmasi ve tahliyesine imkân saglayacak sekilde olmalidir.

             4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalici irtibati saglayan çift-yollu haberlesme tertibati ve sesli alarm ile donatilmalidir.

             4.6. Asansörler, asansör makine dairesi içerisindeki sicaklik, asansörü monte eden tarafindan belirlenen azami seviyeyigeçtigi durumda, hareketini tamamlayabilmesini saglayacak ancak yeni komutlari kabul etmeyecek sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.

             4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandirmayi temin edecek sekilde tasarlanmali ve yapilmadir.

             4.8. Kabin kullanim halinde veya bir kapisi açildiginda yeterli sekilde aydinlatilmalidir; bir acil durum aydinlatmasi da ayrica olmalidir.

             4.9. Bu Ekin 4.5 numarali paragrafinda bahsi geçen haberlesme tertibati ve bu Ekin 4.8 numarali paragrafinda bahsi geçen acil durum aydinlatmasi, normal elektrik gücü olmadan da çalisacak sekilde tasarlanmali ve kurulmalidir. Bunlarin çalisma periyodu, kurtarma isleminin normal isleyisine izin verecek kadar uzun olmalidir.

             4.10. Yangin halinde kullanilabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasini önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafindan öncelikli kumandasina izin verebilecek sekilde tasarlanmali ve imal edilmelidir.

             5. ISARETLEME

             5.1. Makina Emniyeti Yönetmeligi (98/37/AT) Ek I’inin 1.7.3 numarali paragrafina uyan herhangi bir makine için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin tasinabilecek azami yolcu sayisi ile beyan yükünün kilogram degerini açikça gösteren kolayca görülebilen bir plaka tasimalidir.

             5.2. Eger asansör, kabin içinde kalmis olan kisilerin dis yardim olmadan çikmalarina izin verecek sekilde tasarlanmissa, ilgili talimat kabin içinde açik ve görülebilir olmalidir.

             6. KULLANMA TALIMATI

             6.1. Ek IV’te bahsedilen güvenlik aksamiyla birlikte;

               - Montaj,

               - Baglanti,

               - Ayar,

               - Bakimin ,

             etkin ve tehlikesiz olarak yapilmasini mümkün kilan Türkçe yazilmis bir el kitabi bulunmalidir.

             6.2. Her bir asansörle birlikte Türkçe yazilmis belgeleri bulunmalidir.

              Bu doküman en az asagidakileri içermelidir:

             - Normal kullanim için gerekli olan plan ve semalari içeren ve bakim, muayene, tamir, periyodik kontroller ve bu Ekin 4.4 numarali paragrafinda bahsi geçen kurtarma operasyonlari ile ilgili bir el kitapçigi,

             - Tamirlerin ve uygun görüldügünde periyodik kontrollerin not edildigi bir kayit defteri.

Ek II

             A. Güvenlik aksamina yönelik AT Uygunluk Beyaninin içerigi (1)

             AT uygunluk beyani asagidaki bilgileri içermelidir;

             - Güvenlik aksaminin imalatçisinin adi ve adresi(2 ),

             - Uygun oldugu durumda, Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarasi ve adresi(2),

             - Güvenlik aksaminin açiklamasi, tip veya seri detaylari ve varsa seri numarasi,

             - Açiklamadan anlasilmiyorsa, güvenlik aksaminin güvenlik islevi,

             - Güvenlik aksaminin imal tarihi,

             - Güvenlik aksamin uydugu bütün ilgili hükümler,

             - Uygun oldugu durumda, kullanilan uyumlastirilmis standartlara atif,

             - Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinin (1) ve (2) numarali alt bentlerine uygun olarak, AT tip incelemesini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

             - Uygun oldugu durumda, bu Onaylanmis Kurulusun verdigi AT tip inceleme belgesine atif,

             - Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinin (2) numarali alt bendine uygun olarak imalat kontrollerini yapan Onaylanmis Kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

             - Uygun oldugu durumda, imalatçi tarafindan uygulanmis olan kalite güvencesi sistemini, bu Yönetmeligin 7 ncimaddesinin birinci fikrasinin (a) bendinin (3) numarali alt bendine uygun olarak kontrol eden onaylanmis kurulusun isim adres ve kimlik numarasi,

             - Güvenlik aksami imalatçisinin adina hareket etmekle yetkilendirilmis imza sahibinin veya yetkili temsilcisinin kimligi.

             B. Monte edilen asansörlere yönelik AT Uygunluk Beyaninin içerigi(3)

             AT uygunluk beyani asagidaki bilgileri içermelidir;

             - Asansörü monte edenin adi ve adresi(4)

             - Asansörün tanimi, tip veya seri detaylari, seri numarasi ve asansörün montaj yapildigi adresi,

             - Asansörün montaj yili,

             - Asansörün uydugu bütün ilgili hükümler,

             - Uygun oldugu durumda, kullanilan uyumlastirilmis standartlara atif,

             - Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin (1) ve (2) numarali alt bentlerine uygun olarak asansörün modelinin AT tip incelemesini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

             - Uygun oldugu durumda, AT tip inceleme belgesine atif,

             - Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin (4) numarali alt bendine uygun olarak asansörün dogrulanmasini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

             - Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin (1), (2) ve (3) numarali alt bentlerine göre asansörün son muayenesini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

             - Uygun oldugu durumda, monte eden tarafindan uygulanan kalite güvencesi sistemini bu Yönetmeligin 7 ncimaddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numarali alt bentlerine uygun olarak kontrol eden onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,

             - Asansörü monte eden adina hareket etmekle yetkilendirilmis imza sahibinin kimligi.

—————————

(1) Beyan, Ek I’in 6.1 numarali paragrafinda bahsi geçen el kitabi ile ayni dilde hazirlanmali ve daktilo ile yazilmis ya da basilmis olmalidir.

(2) Yetkili temsilci olma durumunda firma adi, açik adresi ayrica güvenlik aksami imalatçisinin da firma adi ve adresi belirtilir.

(3) Beyan, Ek I’in 6.2 numarali paragrafinda bahsi geçen el kitabi ile ayni dilde hazirlanmali ve daktilo ile yazilmis ya da basilmis olmalidir.

(4) Firma adi, açik adresi

 

             CE uygunluk isareti asagidaki sekle sahip olan "CE" bas harflerinden olusur:

             CE uygunluk isaretinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukaridaki çizimde verilen oranlara uyulmalidir.

             CE uygunluk isaretinin degisken biçimleri de ayni tarz ve dikey boyutlarda olmalidir. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz. Bu asgari boyut, küçük boyutlu güvenlik aksamlari için göz ardi edilebilir.

             "CE" uygunluk isaretini müteakip, asagidaki islemleri yapan onaylanmis kurulusun kimlik numarasi yer almalidir:

             - Bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi, (2) veya (3) numarali alt bendinde bahsi geçen islemler,

             - Bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde bahsi geçen islemler.

 

Ek IV

BU YÖNETMELIGIN 2 NCI VE 7 NCI MADDELERININ BIRINCI FIKRALARININ (a) BENTLERINDE BAHSI GEÇEN GÜVENLIK AKSAMININ LISTESI

 

             1. Durak kapilarini kilitleme tertibatlari.

             2. Ek I’in 3.2 numarali paragrafinda bahsi geçen düsmeleri engelleyen ve kabinin düsme veya kontrolsüz yukari dogru hareketlerini önleyen tertibatlar.

             3. Asiri hiz sinirlayici tertibatlar.

             4. (a) Enerji depolayan tamponlar:

             - Dogrusal olmayanlar,

             - Veya geri dönme hareketi tamponlanmis olanlar.

             (b) Enerji harcayan tamponlar.

             5. Düsmeleri önleyen düzenek olarak kullanildigi durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldiricilarina baglanan güvenlik cihazlari.

             6. Elektronik aksamlari içeren güvenlik salterleri seklindeki elektrikli güvenlik ekipmanlari.

Ek V

AT TIP INCELEMESI (Modül B)

             A. Güvenlik aksaminin AT tip incelemesi

             1. AT tip incelemesi, bir onaylanmis kurulusun bir güvenlik aksaminin temsil eden numunesinin dogru olarak takildigi asansörün bu Yönetmeligin ilgili gereklerini saglamasina imkân verecegini dogrulamasi ve belgelemesi islemidir.

             2. AT tip incelemesi için basvurular, güvenlik aksamin imalatçisi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi tarafindan, kendi seçtigi bir onaylanmis kurulusa yapilmalidir.

             Basvuru asagidakileri kapsamalidir:

             - Güvenlik aksami imalatçisinin ismi ve adresi ve eger basvuru Türkiye’de yerlesik yetkili temsilci tarafindan yapiliyorsa,

             bunun ismi ve adresi ve güvenlik aksaminin imal yeri,

             - Ayni basvurunun herhangi bir baska onaylanmis kurulusa yapilmadigina dair yazili beyan,

             - Bir teknik dosya,

             - Güvenlik aksamini temsil eden bir numunesi veya bunun nerede incelenebilecegine dair ayrintilar. Onaylanmis Kurulus baska numuneler için gerekçeli talepte bulunabilir.

             3. Teknik dosya güvenlik aksaminin uygunlugunun ve dogru sekilde takildigi asansörün bu Yönetmeligin hükümlerine uygun olacagini mümkün kilmaya yeterli oldugunu degerlendirmeye imkân vermelidir.

             Uygunluk degerlendirmesi amaciyla gerekli oldugunda, teknik dosya asagidakileri içermelidir:

             - Kullanim alani (özellikle hiz, yük ve güç için olasi sinirlar) ve kosullari (özellikle tehlikeli çevre kosullari ve elemanlara maruz kalma) da dahil olmak üzere, güvenlik aksaminin genel açiklamasi,

             - Tasarim ve imalat çizimleri veya semalari,

             - Dikkate alinan temel gerekler ve bunlari saglamak için kullanilan gerekler (örnegin bir uyumlastirilmis standart),

             - Güvenlik aksami imalatçisi tarafindan yapilan veya yaptirilan her türlü deney ve hesap sonuçlari,

             - Güvenlik aksamina ait olan montaj talimatinin bir kopyasi,

             - Seri imal edilen güvenlik aksaminin, incelenen güvenlik aksamina uygun olmasini temin etmek için imalat asamasinda alinan tedbirler.

             4. Onaylanmis Kurulus

             - Istenen hedeflerin ne ölçüde karsilandigini degerlendirmek için teknik dosyayi incelemeli,

             - Teknik dosya bazinda, güvenlik aksaminin yeterliligini incelemeli,

             - Güvenlik aksami imalatçisi tarafindan uygulanan çözümlerin, güvenlik aksaminin, asansöre dogru bir sekilde takildigi zaman, islevlerini yerine getirmesine izin verecek sekilde bu Yönetmeligin gereklerini sagladigini kontrol etmek için gereken uygun kontrolleri ve deneyleri yapmali veya yaptirmalidir.

             5. Eger güvenlik aksamini temsil eden bir numunesi kendisine uygulanabilen yönetmeligin hükümlerini sagliyorsa, Onaylanmis Kurulus, basvurana bir AT tip inceleme belgesi verir. Bu belge, güvenlik aksami imalatçisinin adi ve adresini, kontrol sonuçlarini, belgenin geçerliliginin her sartini ve onaylanmis tipin tanimlanmasi için gerekli olan özellikleri içermelidir.

             Bakanlik, Komisyon ve diger onaylanmis kuruluslar bu belgenin bir kopyasini ve gerekçeli bir talep üzerine, teknik dosyanin bir kopyasini, gerçeklestirilen incelemelerin, hesaplamalarin ve deneylerin raporlarini alabilirler. Eger Onaylanmis Kurulus imalatçiya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi reddederse, bu reddin detayli sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz islemi için hüküm verilmelidir.

             6. Güvenlik aksami imalatçisi, orijinal teknik dosyada (bu Ekin 3 numarali paragrafin ikinci fikrasinin ilk satirina bakiniz) belirtilmeyen yeni ekleme ve çesitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmis güvenlik aksaminda yapmis oldugu veya yapmayi planladigi degisiklikleri onaylanmis kurulusa bildirmelidir. Onaylanmis Kurulus degisiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadigini basvurana bildirmelidir.(1)

             7. Her Onaylanmis Kurulus Bakanliga asagidakiler hakkindaki ilgili bilgileri iletmelidir:

             - Verilen AT tip inceleme belgeleri,

             - Iptal edilen AT tip inceleme belgeleri.

             Her bir Onaylanmis Kurulus, diger onaylanmis kuruluslara da, iptal etmis oldugu AT tip inceleme belgeleri hakkindaki ilgili bilgileri iletmelidir.

             8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme islemleri ilgili bilgiler Türkçe veya yetkili otoriteler tarafindan anlasilabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazilmis olarak düzenlenmelidir.

             9. Güvenlik aksami imalatçisi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi AT tip inceleme belgelerinin teknik dokümantasyon kopyalarini ve bunlarin eklerini en son güvenlik aksamin imal edildigi tarihten itibaren 10 yil süreyle muhafaza etmelidir.

             Ne güvenlik aksami imalatçisin ne de yetkili temsilcisinin Türkiye’de yerlesik olmadigi durumda, teknik dokümantasyonu hazir bulundurma zorunlulugu, bu güvenlik aksamini ülke piyasasina arz eden kisiye aittir.

             B. Asansörler için AT tip incelemesi

             1. AT tip incelemesi, bir Onaylanmis Kurulusun ekleme veya çesitlendirme yapilmasina iliskin hiç bir hüküm bulunmayan bir asansör veya asansör modelinin, bu Yönetmeligin gereklerini sagladigini dogrulamasi ve belgelemesi islemleridir.

             2. AT tip incelemesi için basvuru, asansörü monte eden tarafindan, kendi seçtigi bir onaylanmis kurulusa yapilmalidir.

             Basvuru asagidakileri kapsamalidir:

             - Asansörü monte edenin adi ve adresi,

             - Ayni basvurunun herhangi bir baska onaylanmis kurulusa yapilmadigina dair yazili bir beyan,

             - Bir teknik dosya,

             - Asansör modelinin nerede incelenecegine dair detaylar. Incelenecek asansör modeli terminal parçalara sahip olmali ve en azindan üç kademede (üst, orta ve alt) hizmet edebilecek sekilde olmalidir.

             3. Teknik dosya, asansörün yönetmeligin hükümlerine uygun oldugunun degerlendirmesine ve asansörün tasarim ve çalismasinin anlasilmasina imkân vermelidir.

             Uygunluk degerlendirmesi amaciyla gerekli oldugu derecede teknik dosya asagidakileri içermelidir:

             - Asansörün temsili modelinin genel bir açiklamasi. Teknik dosya, incelemede olan asansörün temsili modeline olabilecek bütün eklemeleri açikça belirtmelidir (bu Yönetmeligin 4 üncü maddesine bakiniz).

———————————————

(1) Eger onaylanmis kurulus gerekli görürse, ya orijinal AT tip inceleme belgesine bir ek yayinlar ya da yeni bir basvuru yapilmasini ister.

             - Tasarim ve imalat çizimleri veya semalari,

             - Dikkate alinan temel gerekler ve bunlari saglamak için kabul edilen araçlar (örnegin bir uyumlastirilmis standart),

             - Asansörün imalatinda kullanilan güvenlik aksamlarinin AT uygunluk beyanlarinin bir kopyasi,

             - Imalatçi tarafindan yapilan veya yaptirilan her bir deneyin veya hesaplarin sonuçlari,

             - Asansörün el kitapçiginin bir kopyasi,

             - Seri imal edilen asansörlerin, bu Yönetmeligin hükümlerine uygun olmasini temin etmek için imalat asamasinda alinan tedbirler.

             4. Onaylanmis Kurulus:

             - Istenen hedeflerin ne ölçüde karsilandigini degerlendirmek üzere teknik dosyayi incelemeli,

             - Teknik dosyaya uygun olarak imal edilmis oldugunun kontrolü amaciyla, asansörün temsili modelini incelemeli,

             - Asansörü monte eden tarafindan uygulanan çözümlerin yönetmeligin gereklerini sagladigini ve asansörün bunlara uygun oldugunu kontrol etmek için gerekli olan uygun kontroller ve deneyleri yapmali veya yaptirmalidir.

             5. Eger model asansör kendisine uygulanabilen yönetmeligin hükümlerini sagliyorsa, onaylanmis kurulus basvurana bir AT tip inceleme belgesini verir. Belge, asansörü monte edenin adi ve adresini, kontrollerin sonuçlarini, belgenin geçerlilik kosullarini ve onaylanmis tipi tanimlamak için gerekli özellikleri içermelidir.

             Bakanlik, Komisyon ve diger onaylanmis kuruluslar bu belgenin bir kopyasini ve gerekçeli bir talep üzerine teknik dosyanin bir kopyasini, gerçeklestirilen incelemelerin, hesaplamalarin ve deneylerin raporlarini alabilirler.

             Eger Onaylanmis Kurulus imalatçiya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi reddederse, bu reddin detayli sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz islemi için hüküm verilmelidir.

             6. Asansörü monte eden, orijinal teknik dosyada (bu Ekin 3 numarali paragrafin ikinci fikrasinin ilk satirina bakiniz) belirlenmeyen yeni ekleme ve çesitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmis asansör üzerinde yapmis oldugu veya yapmayi planladigi degisiklikleri, onaylanmis kurulusa bildirmelidir.

             Onaylanmis kurulus degisiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadigini basvurana bildirmelidir (1).

             7. Her bir onaylanmis kurulus Bakanliga, Bakanlik da ayni sekilde asagidakiler hakkindaki ilgili bilgileri Müstesarlik araciligi ile Komisyonu bildirmelidir.

             - Verilen AT tip inceleme belgeleri,

             - Iptal edilen AT tip inceleme belgeleri.

             Her bir onaylanmis kurulus, diger onaylanmis kuruluslara da iptal etmis oldugu AT tip inceleme islemleri ile ilgili bilgileri iletmelidir.

             8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme islemleri ilgili bilgiler Türkçe veya yetkili otoriteler tarafindan anlasilabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazilmis olarak düzenlenmelidir.

             9. Asansörü monte eden, AT tip inceleme belgelerinin teknik dokümantasyon kopyalarini ve bunlarin eklerini en son asansörün, temsili modeline uygun olarak imal edildigi tarihten itibaren en az 10 yil süreyle muhafaza etmelidir.

————————

(1) Eger Onaylanmis Kurulus gerekli görürse, ya orijinal AT tip inceleme belgesine bir ek yayinlar ya da yeni bir basvuru yapilmasini ister.

Ek VI

ASANSÖRÜN SON MUAYENESI

             1. Son muayene, asansörü monte edenin bu Ekin 2 numarali paragrafinda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yönetmeligin gereklerini karsilamasi islemidir. Monte eden, her asansör kabinine CE uygunluk isaretini ilistirmeli ve AT uygunluk beyani düzenlemelidir.

             2. Monte eden, piyasaya arz edilen asansörün AT tip inceleme belgesinde tarifi yapilan model asansöre uymasini ve uygulanmasi gereken tüm saglik ve güvenlik gereklerini saglayacak tüm tedbirleri alacaktir.

             3. Monte eden, AT uygunluk beyaninin bir kopyasi ile bu Ekin 6 numarali paragrafinda da atifta bulunulan son muayene belgesini asansörün piyasaya arz edildigi tarihten itibaren 10 yil süreyle muhafaza edecektir.

             4. Piyasaya arz edilmek üzere olan asansörün son muayenesi monte edenin seçtigi onaylanmis kurulus tarafindan yerine getirilecek veya getirtilecektir. Bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde atifta bulunulan uygulanabilir standartlarda tanimlanan uygun deney ve kontroller veya esdeger deneyler, asansörün bu Yönetmeligin ilgili gereklerini karsilamasini saglamak amaciyla yerine getirilecektir.

             Bu kontrol ve deneyler özellikle;

             a) Asansörün Ek V’in (B) Bölümüne göre onaylanan asansörü temsil eden modele uygun asansör olup olmadigini kontrol etmek amaciyla dokümanlarin incelenmesini,

             b) Asansör hem bos ve hem de maksimum yüklü iken çalistirilarak güvenlik cihazlarinin çalismasinin ve montajinin dogru yapildigini saglamayi (son durdurucular, kilitleme tertibati gibi),

             - Asansör hem bos ve hem de maksimum yüklü iken çalistirilarak güvenlik cihazlarinin güç kaybi oldugu takdirde düzgün islevini yerine getirip getirmediginin kontrolünü saglamayi,

             - Nominal yükün 1,25 katina esit miktardaki yük ile yapilan statik deneyini kapsar.

             Nominal yük, Ek I’ in 5 numarali paragrafinda atifta bulunuldugu gibi olacaktir.

             Bu deneylerden sonra, Onaylanmis Kurulus asansörün kullanimi nedeniyle zarar verebilecek herhangi bir degisim ve bozulma olup olmadigini kontrol edecektir.

             5. Onaylanmis Kurulus asagida yer alan belgeleri almalidir:

             - Asansörün tam plani,

             - Son muayene için gerekli olan plan ve semalar, özellikle kontrol devre semalari,

             - Ek I’in 6.2 numarali paragrafinda atifta bulunulan kullanma el kitabinin bir nüshasi. Onaylanmis Kurulus, piyasaya arz edilmek üzere olan asansörün AT tip incelemesi beyaninda tarifi yapilan model asansör ile uygunlugunu dogrulamak için gerekli olmayan ayrintili planlari veya tam bilgileri talep etmeyebilir.

             6. Asansör, bu Yönetmelik hükümlerini karsiliyorsa, Onaylanmis Kurulus Ek III geregince CE uygunluk isaretinin yanina kendi ayirt edici numarasini ilistirecek veya ilistirtecektir. Kontrol ve deneylerin yapildigini ifade eden son muayene belgesini düzenleyecektir. Onaylanmis kurulus, bunu Ek I’in 6.2 numarali paragrafinda atifta bulunuldugu gibi kayit defterinin ilgili sayfasina isleyecektir.

             Onaylanmis Kurulus, son muayene belgesi düzenlemeyi reddederse ret nedenlerini ayrintilari ile belirtmesi ve kabul isleminin yaptirilacagi araçlari göstermesi gereklidir. Asansörü monte eden son muayene için tekrar basvurdugunda ayni onaylanmis kurulusa basvurmalidir.

             7. Son muayene belgesi, dosyalar ve kabul islemlerine iliskin bilgiler Türkçe veya yetkili otoriteler tarafindan anlasilabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazilmis olarak düzenlenmelidir.

Ek VII

 

ONAYLANMIS KURULUSLARIN ATANMASINDA

DIKKATE ALINACAK ASGARI KRITERLER

            

             1. Dogrulama islemlerini yürütmekle sorumlu kurulus, yönetici ve personeli; güvenlik aksami tasarimcisi, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçisi veya muayene edecekleri asansörün montajcisi veya bu taraflardan herhangi birinin yetkili temsilcisi olamazlar.

             Benzer sekilde, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinde atifta bulunulan kalite güvence sistemlerinin denetiminden sorumlu kurulus, yöneticisi ve personeli, güvenlik aksamin tasarimcisi, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçisi veya muayene ettikleri asansörün montajcisi veya bunlarin yetkili temsilcileri olamazlar.

             Güvenlik aksamlarinin tasarim, yapim, pazarlama ve bakimi veya asansörlerin montaji ile dogrudan veya yetkili temsilcisi olarak istigal edemezler. Bu, güvenlik aksami imalatçilari ve asansör montajcilari ile kurulus arasindaki teknik bilgi alisverisine engel olmaz.

             2. Kurulus ve personeli muayene veya denetim islemlerini en üst derecede profesyonel bütünlük ve teknik yeterlilikte yürütmeli ve muayenenin sonucunu ve kararlarini etkileyici tüm baski ve özellikle muayene ve denetim sonuçlarindan yarar elde edecek olan kisi ve gruplarin mali tesviklerinden bagimsiz olmalidirlar.

             3. Kurulus muayene ve denetim isleri ile ilgili teknik ve idari islerin düzenli yürütülebilmesini saglayacak gerekli personel ve teknik donanima sahip olmali, ayni zamanda özel dogrulama için gerekli donanima da sahip olmalidir.

             4. Muayeneden sorumlu personel, asagidaki özelliklere sahip olmalidir.

             - Bu konuda mesleki ve teknik egitim almis,

             - Yaptiklari deneyler hakkinda gerekli bilgiye sahip ve bu tür deneylerde yeterince deneyimli,

             - Deneylerin performansini dogrulamak için gereken belge, evrak ve rapor düzenleme ehliyetine sahip olmalidir.

             5. Personelin tarafsizligi garanti edilmelidir. Personele ödenen ücret ise, yaptiklari deneylerin sayisina ve bu deneylerin sonuçlarina bagli olmamalidir.

             6. Onaylanmis Kurulus, kendi sorumlulugu ulusal yasaya göre Bakanlik tarafindan verilmemis ise veya Bakanlik kendisi dogrudan deneylerin yapilmasindan sorumlu degilse, Onaylanmis Kurulus sorumluluk güvencesini üstlenmelidir.

             7. Kurulus personeli bu Yönetmelik veya ulusal mevzuatin ilgili hükümleri geregi, yapilan isler sirasinda elde edilen bütün bilgiler hususunda profesyonel gizlilik ilkesine riayet edecektir (faaliyetlerin yürütüldügü devletin uzman idari yetkilileri ile yüz yüze görüs bildirme haricinde).

Ek VIII

ÜRÜN KALITE GÜVENCESI (Modül E)

 

             1. Ürün kalite güvencesi, bu Ekin 2 numarali paragrafinda yer alan gerekleri karsilayan güvenlik aksami imalatçisinin, güvenlik aksaminin AT tip inceleme belgesinde tarifi yapilan tip ile uygun oldugunu ve kendilerine uygulanan yönetmelik gereklerini karsiladigini, güvenlik aksaminin asansöre dogru bir sekilde yerlestirildiginde asansörün bu Yönetmeligin gereklerini karsiladigini temin ve beyan etmesi islemidir.

             Güvenlik aksaminin imalatçisi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi her güvenlik aksamina CE uygunluk isaretini ilistirecek ve AT uygunluk beyani düzenleyecektir. CE uygunluk isareti bu Ekin 4 numarali paragrafinda belirtildigi gibi gözetim isleminden sorumlu Onaylanmis Kurulusun kimlik numarasi ile birlikte olacaktir.

             2. Imalatçi, güvenlik aksaminin son muayenesi için onaylanmis kalite güvence sistemini ve bu Ekin 3 numarali paragrafinda belirtildigi gibi deneyleri uygulamali ve bu Ekin 4 numarali paragrafinda belirtildigi gibi gözetime tabi olmalidir.

             3. Kalite Güvence Sistemi

             3.1. Güvenlik aksami imalatçisi, kalite güvence sisteminin degerlendirilmesi için, güvenlik aksamlari ile ilgili kendisinin belirleyecegi bir onaylanmis kurulusa basvuruda bulunur.

             Basvuruda;

             - Incelenecek güvenlik aksami ile ilgili bütün bilgilerin,

             - Kalite güvence sistemine ait dokümanlarin,

             - Onaylanmis güvenlik aksamlarinin teknik dokümanlari ile AT tip inceleme belgelerinin bir kopyasi bulunacaktir.

             3.2. Kalite güvence sistemi altinda her güvenlik aksaminin incelenmesi ve bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde anilan ilgili standartlarda belirlenen uygun deneylerin veya esdeger deneylerin yönetmeligin bu konuya iliskin gereklerine uygunlugunun saglanmasi için yapilmasi gereklidir.

             Güvenlik aksami imalatçisi tarafindan kabul edilen bütün esaslar, gerekler ve hükümler, yazili tedbirler, islemler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir sekilde belge halinde sunulmalidir. Bu kalite güvence sistem dokümanlari, kalite programlarinda, planlarinda, el kitaplarinda ve kayitlarinda ortak bir anlayis saglamalidir.

             Özellikle;

             (a) Kalite amaçlari,

             (b) Güvenlik aksami kalitesiyle ilgili kurulus yapisi, sorumluluk ve yönetim gücü,

             (c) Imalattan sonra yapilacak inceleme ve deneyler,

             (d) Kalite güvencesinin verimli islemesinin dogrulamasini yapan araçlar,

             (e) Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlarinin tariflerini içermelidir.

             3.3. Onaylanmis Kurulus bu Ekin 3.2 numarali paragrafinda anilan gerekleri karsilayip karsilamadigini tespit etmek için kalite güvence sistemini, degerlendirmelidir. Kurulus, ilgili uyumlastirilmis standardin(1) uygulandigi kalite güvence sistemleri dogrultusunda bu gereklere uygunlugu kabul edecektir.

———————

(1) Bu uyumlastirilmis standard EN 29003 olup, güvenlik aksaminin belirli özelliklerinin dikkate alinmasi için gerektigi yerde eklenecektir.

             Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini degerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kisi bulunmalidir.

             Degerlendirme isleminde, güvenlik aksami imalatçisi imalathanesinin denetimi de yer almalidir.

             Karar, güvenlik aksaminin imalatçisina bildirilmelidir. Bildirimde inceleme sonuçlari ve gerekçeli degerlendirme karari bulunacaktir.

             3.4. Güvenlik aksami imalatçisinin kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandigi gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir sekilde sürdürmeyi saglamasi gereklidir.

             Güvenlik aksamlari imalatçisi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamis olan Onaylanmis Kurulusa kalite güvence sisteminde yapilmasi düsünülen her güncellestirme hakkinda bilgi verecektir.

             Onaylanmis Kurulus önerilen degisiklikleri degerlendirmeli ve degistirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numarali paragrafinda anilan gerekleri hala karsilayip karsilamadigi veya tekrar degerlendirmenin gerekip gerekmedigi hakkinda karar vermelidir.

             Onaylanmis Kurulus, kararini imalatçiya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçlari ile gerekçeli degerlendirme karari bulunmalidir.

             4. Onaylanmis kurulusun sorumlulugunda gözetim

             4.1. Gözetim isleminin amaci güvenlik aksami imalatçisinin onaylanmis kalite güvence sistemi disindaki yükümlülükleri tam anlamiyla yerine getirip getirmedigi konusunda emin olabilmektir.

              4.2. Imalatçi, Onaylanmis Kurulusa muayene amaciyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verecek ve kurulusa özellikle asagida belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi verecektir:

             - Kalite güvence sistemi dokümanlari,

             - Teknik dokümantasyon,

             - Muayene raporlari ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri hakkindaki raporlar gibi kalite kayitlari.

             4.3. Onaylanmis Kurulus güvenlik aksami imalatçisinin kalite güvence sistemini muhafaza ettigi ve uyguladigindan emin olmak amaciyla denetimlerini belirli araliklarla sürdürmeli ve güvenlik aksami imalatçisina bir denetim raporu vermelidir.

             4.4. Ayrica, Onaylanmis Kurulus, güvenlik aksami imalatçisina habersiz denetimde bulunabilir. Bu denetimler esnasinda Onaylanmis Kurulus, gerekirse, kalite güvence sisteminin islevini dogru olarak yerine getirip getirmedigini kontrol etmek amaciyla deneyler yapar veya yaptirir. Kurulus güvenlik aksami imalatçisina denetim raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporunu vermelidir.

             5. Imalatçi, imal edilen son güvenlik aksaminin imal tarihinden sonra 10 yilda biten bir zaman araligi için;

             - Bu Ekin 3.1 numarali paragrafin ikinci fikrasinin üçüncü satirinda anilan dokümanlari,

             - Bu Ekin 3.4 numarali paragrafin ikinci fikrasinda anilan güncellestirmeleri,

             - Bu Ekin 3.4 numarali paragrafinin son fikrasi ile bu Ekin 4.3 ve 4.4 numarali paragraflarinda atifta bulunulan Onaylanmis Kurulustan alinan karar ve raporlari Bakanligin incelemesi için muhafaza etmelidir.

             6. Her onaylanmis kurulus, bir diger onaylanmis kurulusa, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onaylari konularinda ilgili bilgiyi vermelidir.

Ek IX

TAM KALITE GÜVENCESI (Modül H)

 

             1. Tam kalite güvencesi, bu Ekin 2 numarali paragrafindaki yükümlülükleri karsilayan güvenlik aksami imalatçisinin, güvenlik aksaminin kendisine uygulanan yönetmelik gereklerini karsiladigini ve güvenlik aksaminin asansöre dogru bir sekilde yerlestirildiginde asansörün bu Yönetmeligin gereklerini karsiladigini temin ve beyan etmesi islemidir.

             Imalatçi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi her güvenlik aksamina CE uygunluk isaretini ilistirmeli ve AT uygunluk beyani düzenlemelidir. CE uygunluk isareti bu Ekin 4 numarali paragrafinda izah edilen gözetim isleminden sorumlu Onaylanmis Kurulusun kimlik numarasi ile birlikte kullanilmalidir.

             2. Imalatçi, güvenlik aksaminin tasarim, imalat ve son muayenesi için onaylanmis kalite güvence sistemini ve bu Ekin 3 numarali paragrafinda izah edildigi gibi deneyleri uygulamali ve bu Ekin 4 numarali paragrafinda belirtildigi gibi gözetime tabi olmalidir.

             3. Kalite Güvence Sistemi

             3.1. Imalatçinin, kalite güvence sisteminin degerlendirilmesi için bir Onaylanmis Kurulusa basvuruda bulunmasi gerekir.

             Basvuruda:

             - Güvenlik aksami ile ilgili bütün bilgiler,

             - Kalite güvence sistemine ait dokümanlarin bulunmasi gereklidir.

             3.2. Kalite güvence sistemi, güvenlik aksaminin kendisine uygulanan yönetmelik gereklerini karsiladigini ve güvenlik aksaminin asansöre dogru bir sekilde yerlestirildiginde asansörün bu Yönetmeligin gereklerini karsiladigini temin etmelidir.

             Imalatçi tarafindan kabul edilen bütün esaslar, gerekler ve hükümler, yazili tedbirler, islemler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir sekilde belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistem dokümanlari; kalite programlari, planlari, el kitaplari ve kayitlari gibi kalite politikalarinda ve islemlerinde ortak bir anlayis saglamalidir.

             Belgeler asagidakilerin yeterli tanimlarini içermelidir;

             - Kalite amaçlari ve güvenlik aksami tasarimi ve kalitesi ile ilgili kurulus yapisi, sorumluluk ve yönetim gücü;

             - Standartlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarim özellikleri ve bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde anilan standartlar uygulanmadiginda güvenlik aksamlarina uygulanan yönetmeligin temel gereklerini karsilamak üzere kullanilacak araçlar,

             - Güvenlik aksamlarinin tasariminda kullanilacak olan tasarim kontrol ve tasarim dogrulama teknikleri, islemler ve sistematik uygulamalar,

             - Kullanilacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, islemler ve sistematik uygulamalar,

             - Imalat öncesi, sirasi ve sonrasinda yapilacak muayene ve deneyler ile bunlarin yapilma sikligi,

             - Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari,

             - Gereken tasarim ve asansör kalitesine ulasilmasini ve kalite güvence sisteminin verimli çalismasini gözetleyecek araçlar.

             3.3. Onaylanmis Kurulus, kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numarali paragrafinda belirtilen gerekleri saglayip saglamadigini degerlendirmelidir. Kurulus, ilgili uyumlastirilmis standardin(1) uygulandigi kalite güvence sistemleri dogrultusunda bu gereklere uygunlugu kabul edecektir.

————————

(1) Bu uyumlastirilmis standard EN 29001 olup, güvenlik aksaminin belirli özelliklerinin dikkate alinmasi için gerektigi yerde eklenecektir.

             Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini degerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kisi bulunmalidir. Degerlendirme islemlerinde, imalatçinin imalathanesine denetimlerin de yer almasi gereklidir.

             Karar, güvenlik aksaminin imalatçisina bildirilecektir. Bildirimde inceleme sonuçlari ve gerekçeli degerlendirme karari bulunacaktir.

             3.4. Güvenlik aksami imalatçisinin kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandigi gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir sekilde sürdürmeyi saglamasi gereklidir.

             Imalatçi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamis olan Onaylanmis Kurulusa kalite güvence sisteminde yapilmasi düsünülen her güncellestirme hakkinda bilgi verecektir.

             Onaylanmis Kurulusun önerilen degisiklikleri degerlendirmeli ve degistirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numarali paragrafinda anilan gerekleri hala karsilayip karsilamadigi veya tekrar degerlendirmenin gerekip gerekmedigi hakkinda karar vermelidir.

             Kurulus, kararini imalatçiya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçlari ile gerekçeli degerlendirme karari bulunmalidir.

             4. Onaylanmis Kurulusun sorumlulugunda gözetim;

             4.1. Gözetim isleminin amaci güvenlik aksami imalatçisinin onaylanmis kalite güvence sisteminin geregi olan yükümlülügünü usulüne uygun sekilde yerine getirmesinin saglanmasidir.

             4.2. Güvenlik aksamin imalatçisi onaylanmis kurulusun muayene amaciyla tasarim, imalat, muayene ve deney yapma ve depolama yerlerine girebilmesine izin verilmeli ve kurulusa özellikle asagida belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi vermelidir.

             - Kalite güvence sistemi dokümanlari,

             - Analiz sonuçlari, hesaplamalar ve deneyler gibi kalite güvence sisteminin tasarim ile ilgili bölümünde verilen kalite kayitlari,

             - Muayene raporlari, ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri hakkindaki raporlar gibi kalite güvence sisteminin imalat ile ilgili bölümünde verilen kalite kayitlari.

             4.3. Onaylanmis Kurulus güvenlik aksami imalatçisinin kalite güvence sistemini muhafaza ettigi ve uyguladigindan emin olmak amaciyla denetimlerini belirli araliklarla sürdürmeli ve güvenlik aksami imalatçisina bir denetim raporu vermelidir.

             4.4. Ayrica, Onaylanmis Kurulus, güvenlik aksami imalatçisina habersiz denetimde bulunabilir. Bu denetimler esnasinda Onaylanmis Kurulus, gerekirse, kalite güvence sisteminin islevini dogru olarak yerine getirip getirmedigini kontrol etmek amaciyla deneyler yapar veya yaptirir. Kurulus güvenlik aksami imalatçisina denetim raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporunu vermelidir.

            

             5. Güvenlik aksami imalatçisi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi, imal edilen son güvenlik aksaminin imal tarihinden itibaren 10 yil süreyle:

             - Bu Ekin 3.1 numarali paragrafinda ikinci fikrasinin ikinci satirinda anilan dokümanlari,

             - Bu Ekin 3.4 numarali paragrafin ikinci fikrasinda anilan güncellestirmeleri,

             - Bu Ekin 3.4 numarali paragrafinin son fikrasi ile bu Ekin 4.3 ve 4.4 numarali paragraflarina atifta bulunulan onaylanmis kurulustan alinan karar ve raporlari Bakanligin incelemesi için muhafaza etmelidir.

             Güvenlik aksaminin imalatçisi veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde yerlesik olmadigi durumlarda hazirdaki teknik dokümanlari elinde tutma yükümlülügü, güvenlik aksamini ülke piyasasina arz eden kisiye aittir.

             6. Her onaylanmis kurulus bir diger onaylanmis kurulusa, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onaylari konularinda ilgili bilgiyi vermelidir.

              

             7. Tam kalite güvencesi islemlerine iliskin bilgiler ve dosyalar Türkçe veya yetkili otoriteler tarafindan anlasilabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazilmis olarak düzenlenmelidir.

Ek X

BIRIM DOGRULAMASI (Modül G)

            

             1. Birim dogrulamasi asansör firmasinin, piyasaya sürülen ve bu Ekin 4 numarali paragrafinda anilan uygunluk belgesine haiz asansörün Yönetmeligin gereklerini karsiladigini temin ve beyan etmesi islemidir. Asansör monte eden asansörün kabinine CE uygunluk isaretini ilistirmeli ve AT uygunluk beyani düzenlemelidir.

             2. Asansör monte eden birim dogrulamasi için kendi seçtigi bir onaylanmis kurulusa basvuruda bulunacaktir.

             Basvuruda;

             - Asansör monte edenin adi ve adresi ile asansörün monte edildigi yer,

             - Benzer bir basvurunun bir baska onaylanmis kurulusa yapilmadiginin yazili olarak beyani,

             - Bir teknik dosya bulunacaktir.

             3. Teknik dosyanin amaci; asansörün bu Yönetmeligin gereklerine uygunlugunun degerlendirilmesine ve tasarim, montaj ve isletmesinin anlasilabilmesine imkân vermektir.

             Uygunluk degerlendirilmesinde oldugu gibi, teknik dosyada;

             - Asansörün genel olarak tarifi,

             - Tasarim ve imalat çizim ile semalari,

             - Söz konusu temel gerekler ve bunlari karsilamak için benimsenen çözümler (örnegin; uyumlastirilmis standart),

             - Asansör monte eden tarafindan yapilan veya yaptirilan her türlü deney ve hesaplama sonuçlari,

             - Asansörü kullanma talimatinin bir kopyasi,

             - Kullanilan güvenlik aksaminin AT tip inceleme belgesinin bir kopyasi

             bulunmalidir.

             4. Onaylanmis Kurulus teknik dosyayi ve asansörü incelemeli ve asansörün bu Yönetmeligin ilgili hükümlerini karsilamasini temin amaciyla, bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde anilan ilgili standartta/standartlarda belirtildigi üzere uygun deneyleri veya esdeger deneyleri yapmalidir.

             Eger asansör bu Yönetmeligin gereklerini karsiliyorsa, Onaylanmis Kurulus, Ek III’e göre kendi kimlik numarasini CE uygunluk isaretinin yanina ilistirecek veya ilistirilmesini saglayacak ve yapilan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenleyecektir.

              

             Onaylanmis Kurulus, Ek I’in 6.2 numarali paragrafinda anilan kayit defterinin ilgili sayfalarini dolduracaktir.

             Onaylanmis Kurulus, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrintilari ile belirtmeli ve uygunlugun nasil saglanabilecegini vermelidir. Asansörün firmasi dogrulama için tekrar basvuruldugunda ayni Onaylanmis Kurulusa basvurmalidir.

             5. Uygunluk belgesi, dosya ve birim dogrulama islemlerine iliskin bilgiler, Onaylanmis Kurulusun yerlesik oldugu üye ülkenin resmi dili veya kabul edilen dil ile yazilmis olarak düzenlenmelidir.

             6. Asansör monte eden teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir kopyasini asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yil süreyle muhafaza edecektir.

Ek XI

             RASTGELE KONTROL ILE TIPE UYGUNLUK (Modül C)

 

             1. Tip uygunlugu, güvenlik aksami imalatçisi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisinin güvenlik aksamlarinin AT tip inceleme belgesinde tarif edilen tip ile uyum içinde oldugunu ve güvenlik aksaminin, güvenlik aksamlarina uygulanan yönetmeligin gereklerini karsiladigini ve güvenlik aksamlarinin dogru olarak monte edildigi takdirde asansörün yönetmeligin temel saglik ve güvenlik gereklerini karsiladigini temin ve beyan etmesi islemidir.

             Güvenlik aksami imalatçisi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi, her güvenlik aksamina CE uygunluk isaretini ilistirecek ve bir AT uygunluk beyani düzenleyecektir.

             2. Güvenlik aksami imalatçisi, imalat islemleri için imal edilen güvenlik aksamlarinin AT tip inceleme belgesine uydugu ve onlara uygulanan yönetmeligin gereklerini karsiladigi güvencesini verecegini temin için gereken tüm tedbirleri almalidir.

             3. Güvenlik aksami imalatçisi veya Türkiye’de yerlesik yetkili temsilcisi AT uygunluk beyaninin bir kopyasini imal edilen son güvenlik aksaminin imal tarihinden itibaren 10 yil süreyle muhafaza etmelidir.

             Güvenlik aksami imalatçisi veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde bulunmadigi durumlarda teknik dokümanlari elinde tutma yükümlülügü güvenlik aksamini piyasaya arz eden kiside olacaktir.

             4. Imalatçi tarafindan seçilen onaylanmis kurulus, güvenlik aksamlarinin düzenli olmayan araliklarla kontrolünü yapmali veya yaptirmalidir. Imalati tamamlanmis güvenlik aksamlarindan, Onaylanmis Kurulus tarafindan alinan yeterli miktarda numuneler incelenmeli ve imalatin yönetmeligin ilgili gereklerini karsilayip karsilamadigini kontrol etmek için, bu Yönetmeligin 6nci maddesinde anilan ilgili standartta/standartlarda belirtilen uygun deneyler veya esdeger deneyler yapilmalidir. Kontrol edilen güvenlik aksamlarindan birinin veya daha fazlasinin uygun olmadigi durumlarda, Onaylanmis Kurulus gereken önlemleri almalidir.

             Güvenlik aksaminin kontrolü esnasinda dikkate alinacak noktalar, Ek IV’te anilan güvenlik aksamlarinin temel özellikleri göz önünde bulundurularak, bu islemden sorumlu tüm Onaylanmis Kuruluslar arasindaki ortak bir anlasma ile tanimlanacaktir.

             Onaylanmis Kurulusun sorumlulugunda imalatçi imalat islemleri sirasinda bu kurulusun kimlik numarasini ilistirecektir.

             5. Dosya ve bu Ekin 4 numarali paragrafinda anilan düzenli olmayan araliklarla yapilan kontrol islemlerine iliskin bilgiler Türkçe veya yetkili otoriteler tarafindan anlasilabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazilmis olarak düzenlenmelidir.

Ek XII

ASANSÖRLER IÇIN ÜRÜN KALITE GÜVENCESI (Modül E)

 

             1. Ürün Kalite Güvencesi, bu Ekin 2 numarali paragrafindaki kosullari saglayan asansör firmasinca monte edilen asansörlerin uygulanan yönetmeligin gereklerini karsiladigini ve AT tip Inceleme Belgesinde tanimlanan tipe uygun oldugunu temin ve beyan etmesi islemidir.

             Asansör monte eden CE uygunluk isaretini her asansöre ilistirmeli ve AT uygunluk beyani düzenlemelidir. CE uygunluk isareti, bu Ekin 4 numarali paragrafinda tanimlanan gözetimden sorumlu Onaylanmis Kurulusun kimlik numarasi ile birlikte kullanilmalidir.

             2. Asansör monte eden, asansörün son muayenesi için onaylanmis bir kalite güvence sistemini ve bu Ekin 3 numarali paragrafinda tanimlanan deneyleri uygulamali ve bu Ekin 4 numarali paragrafinda tanimlanan gözetime tabi olmalidir.

             3. Kalite Güvence Sistemi

             3.1.Asansör monte eden kendi seçtigi bir Onaylanmis Kurulusa ilgili asansörler hakkinda, kalite güvence sisteminin degerlendirilmesi için basvurmalidir.

             Bu basvuru asagidakileri içermelidir;

             - Asansörle ilgili bütün bilgiler,

             - Kalite güvence sistemi hakkindaki doküman,

             - Onaylanmis asansörler hakkindaki teknik doküman ve AT tip Inceleme Belgesinin bir kopyasi.

             3.2. Kalite Güvence Sistemi altinda, her asansörün incelenmesi ve yönetmeligin ilgili gereklerine uygunlugun saglanmasi için bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde belirtilen ilgili standartlara uygun deneylerin veya esdeger deneylerin yürütülmesi gerekmektedir.   

             Asansör monte eden tarafindan kabul edilen bütün unsurlar, gerekler ve hükümler yazili tedbirler, islemler ve talimatlar seklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Söz konusu kalite güvence sistemi belgesi kalite programlari, planlari, kullanim kitaplari ve kalite kayitlarinda ortak bir anlayis saglanmalidir.

             Belge özellikle asagidakilerin yeterli tanimlarini içermelidir;

             (a) Kalite amaçlari,

             (b) Asansör kalitesi ile ilgili kurulus yapisi, sorumluluk ve yönetim gücü,

             (c) En azindan Ek VI’nin 4 numarali paragrafinin (b) bendinde belirtilen deneyleri de içeren, piyasaya sunulmadan önce yürütülecek olan inceleme ve deneyler,

             (ç) Kalite güvencesinin verimli islemesinin dogrulanmasini yapan araçlar.

             (d) Muayene raporlari, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari.

             3.3. Onaylanmis Kurulus, kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numarali paragrafinda belirtilen gerekleri saglayip saglamadigini degerlendirmelidir. Ilgili uyumlastirilmis standardi(1) uygulayan kalite güvence sistemleri dogrultusunda bu gereklere uygunlugu kabul edecektir.

             Deneti ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde degerlendirme tecrübesine sahip en azindan bir kisi bulunmalidir.

—————————

(1) Bu uyumlastirilmis standard EN 29003 olacaktir ve asansörlerin ayirt edici özelliklerinin dikkate alinmasinin mümkün oldugu durumlarda eklenmelidir.

             Degerlendirme süreci montaj alanina ve montajcinin çalisma merkezine bir denetimi de içermelidir.

             Karar asansör monte edene bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.

             3.4. Asansör monte eden, onaylanan kalite güvence sisteminden dogan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülecegini temin etmelidir.

             Asansör monte eden, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmis kurulusa, kalite güvence sisteminde yapilmasi düsünülen güncellestirmeler hakkinda bilgi vermelidir.

             Onaylanmis Kurulus önerilen güncellestirmeleri degerlendirmeli ve güncellestirilmis kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numarali paragrafindaki gerekleri hala saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigi konusunda karar vermelidir.

             Onaylanmis Kurulus kararini asansör monte edene bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.

             4.Onaylanmis Kurulus sorumlulugunda gözetim

             4.1. Gözetimin amaci, asansör monte edenin, onaylanmis kalite güvence sistemi disindaki yükümlülüklerini tam anlamiyla yerine getirip getirmedigi konusunda emin olabilmektir.

             4.2. Asansör monte eden, onaylanmis kurulusun muayene ve deney alanlarina, muayene amaciyla girebilmesine izin vermeli ve bu izin ile birlikte özellikle asagida belirtilen hususlar hakkinda mevcut tüm bilgileri saglamalidir:

             - Kalite güvence sistemi dokümani,

              -Teknik doküman,

              - Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari.

             4.3. Onaylanmis Kurulus, asansör monte edenin kalite güvence sistemini sürdürmekte oldugunu ve uyguladigini garanti etmek amaciyla belirli araliklarla denetlemeler yapmali ve asansör monte edene bir denetim raporu vermelidir.

             4.4. Ayrica, Onaylanmis Kurulus asansör montaj alanina beklenmedik denetimler yapabilir. Böylesi denetimler esnasinda Onaylanmis Kurulus, gerektigi takdirde kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun isleyisini kontrol için deneyler yapabilir veya yaptirabilir. Asansör monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporunu vermelidir.

             5. Asansör monte eden, son asansörün imal tarihinden itibaren 10 yil süreyle asagidaki belgeleri Bakanligin incelemesi için muhafaza etmelidir. 

             - Bu Ekin 3.1 numarali paragrafinda ikinci fikrasinin üçüncü satirinda belirtilen doküman,

             - Bu Ekin 3.4 numarali paragrafin ikinci fikrasinda belirtilen güncellestirmeler,

             - Bu Ekin 3.4 numarali paragrafin son fikrasi ile bu Ekin 4.3 ve 4.4 numarali paragraflarinda atifta bulunulan Onaylanmis Kurulustan alinan karar ve raporlari Bakanligin incelemesi için muhafaza etmelidir.

             6. Her onaylanmis kurulus, geri çekilen ve yayimlanan kalite güvence sistemi onaylarina iliskin her türlü bilgiyi diger Onaylanmis Kuruluslara iletmelidir.

Ek XIII

ASANSÖRLER IÇIN TAM KALITE GÜVENCESI (Modül H)

 

             1. Tam Kalite güvencesi, bu Ekin 2 numarali paragrafinda belirtilen yükümlülükleri yerine getiren bir asansör monte edenin, asansörlerin, uygulanan yönetmeligin gereklerini sagladigini temin ve beyan etmesi islemidir.

             Asansör monte eden, CE uygunluk isaretini her asansöre ilistirmeli ve AT uygunluk beyani düzenlemelidir. CE uygunluk isareti, bu Ekin 4 numarali paragrafinda tanimlanan gözetimden sorumlu Onaylanmis Kurulusun kimlik numarasi ile birlikte kullanilmalidir.

             2. Asansör monte eden, asansörlerin tasarim, imalat, birlestirme, montaj ve son muayenelerinde onaylanmis kalite güvence sistemini isletmeli ve bu Ekin 3 numarali paragrafinda belirtilen deneyleri uygulamali ve bu Ekin 4 numarali paragrafinda belirtilen gözetime tabi olmalidir.

             3. Kalite Güvence Sistemi

             3.1. Asansör monte eden, bir Onaylanmis Kurulusa kendi kalite güvence sisteminin degerlendirmesi için basvurmalidir.

             Bu basvuru asagidakileri içermelidir;

             - Asansörlere iliskin tüm bilgiler, özelliklerin ve asansörün isleyisi arasinda iliskinin anlasilabilir olmasina yönelik olan ve uygulanacak olan Yönetmeligin gerekleri ile uygunluk içerisinde olmasini saglayan bilgiler,

             - Kalite güvence sistemi hakkinda doküman.

             3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin uygulanan Yönetmeligin gereklerine uygunlugunu temin etmelidir.

             Asansör monte eden tarafindan benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler, yazili önlemler, talimatlar ve islemler seklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistemi dokümanlari programlar, planlar, el kitaplari ve kalite raporlari gibi islemlerin ortak bir anlayisini saglamalidir.

             Doküman özellikle asagidakilerin yeterli tanimlarini içermelidir;

             - Kalite amaçlari ve asansörlerin kalite ve tasarimlari hakkinda kurulus yapisi, sorumluluklari ve yönetim gücü,

             - Uygulanacak standartlari da içeren teknik tasarim özellikleri ve bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde belirtilen standartlarin tam olarak uygulanamamasi halinde asansörlere uygulanan yönetmelik gereklerinin karsilanmasi için kullanilacak araçlar,

             - Asansörlerin tasarimi esnasinda kullanilacak olan tasarim kontrol ve tasarim dogrulama teknikleri islemleri ve sistematik uygulamalar,

             - Temin edilen malzemelerin, aksamin ve monte edilmis alt gruplarin kabulünde uygulanacak olan inceleme ve deneyler,

             - Kullanilacak olan ilgili birlestirme, montaj ve kalite kontrol teknikleri, süreçleri ve sistematik uygulamalar,

              - Montaj öncesinde (montaj kosullarinin muayenesi: Asansör boslugu (saft), makine dairesi, vb.) esnasinda ve sonrasinda yürütülecek deneyler ve incelemeler [en azindan Ek VI’nin 4 numarali paragrafin (b) bendinde belirtilen deneyleri içermesi],

             - Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari.

             - Gerekli tasarim ve montaj kalitesine ulasilmasini ve kalite güvence sisteminin etkin isleyisini izleme araçlari.

             3.3. Tasarim Incelemesi

             Tasarimin uyumlastirilmis standartlara tam olarak uyumlu olmadigi durumlarda Onaylanmis Kurulus, tasarimin yönetmeligin hükümlerine uyup uymadigini incelemeli ve eger uyuyorsa asansör monte eden için onaylanmis tasarimin ayirt edilmesi için gerekli detaylari içeren ve belgenin geçerlik sinirlarini belirten bir "AT Tasarim Inceleme Belgesi" vermelidir.

             3.4. Kalite Güvence Sisteminin degerlendirilmesi

             Onaylanmis Kurulus, kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numarali paragrafinda belirtilen gerekleri saglayip saglamadigini degerlendirmelidir. Ilgili uyumlastirilmis standardi(1) uygulayan kalite güvence sistemi dogrultusunda bu gereklere uygunlugu kabul edecektir.

             Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde degerlendirme tecrübesine sahip en azindan bir kisi bulunmalidir. Degerlendirme süreci montaj alanina ve asansör monte edenin çalisma merkezine bir denetimi de içermelidir.

             Karar, asansör monte edene bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.

             3.5. Asansör monte eden, onaylanan kalite güvence sisteminden dogan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülecegini temin etmelidir.

             Asansör monte eden, kalite güvence sistemini onaylayan Onaylanmis Kurulusa, kalite güvence sisteminde yapilmasi düsünülen güncellestirmeler hakkinda bilgi vermelidir.

             Onaylanmis Kurulus önerilen güncellestirmeleri degerlendirmeli ve güncellestirilmis kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numarali paragrafindaki gerekleri hala saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigi konusunda karar vermelidir.

———————

(1) Bu uyumlastirilmis standard EN 29001 olacaktir ve asansörlerin ayirt edici özelliklerinin dikkate alinmasinin mümkün oldugu durumlarda eklenmelidir.

             Kararini asansör monte edene bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.

             4. Onaylanmis Kurulus sorumlulugunda gözetim

             4.1. Gözetimin amaci, asansör monte edenin, onaylanmis kalite güvence sistemi disindaki yükümlülükleri tam anlamiyla yerine getirip getirmedigi konusunda emin olabilmektir.

             4.2. Asansör monte eden, Onaylanmis Kurulusa muayene amaciyla tasarim, imalat, birlestirme, montaj, muayene ve deney ve depolama alanlarina girmesine izin vermeli ve özellikle asagidakileri içeren, tüm mevcut bilgi ile saglamalidir:

             - Kalite güvence sistemi dokümanlari,

             - Analiz, hesaplama, deney sonuçlari gibi kalite güvence sisteminin tasarim asamasinda hazirlanan kalite kayitlari,

             - Muayene raporlari ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine iliskin raporlar, gibi montaj ve stoklarin kabulü ile ilgili kalite güvence sistemi bölümü için hazirlanan kalite kayitlari.

             4.3. Onaylanmis Kurulus, asansör monte edenin kalite güvence sistemini bulundurdugunu ve uyguladigini temin etmek amaciyla belirli araliklarla denetlemeler yapmali ve asansör monte eden için bir denetim raporu hazirlamalidir.

             4.4. Ayrica, Onaylanmis Kurulus asansörün birlestirme alanina veya asansör monte edenin binasina beklenmedik denetimler gerçeklestirebilir. Bu denetimler sirasinda Onaylanmis Kurulus, gerekirse kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun isleyisini kontrol için deneyler yapabilir veya yapilmasini isteyebilir; asansör monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporlarini vermelidir.

             5. Asansör monte eden, asansörün piyasaya arz edildigi tarihten itibaren 10 yil süreyle asagidaki belgeleri Bakanligin incelemesi için muhafaza etmelidir.

             - Bu Ekin 3.1 numarali paragrafinda ikinci fikrasinin ikinci satirinda belirtilen doküman,

             - Bu Ekin 3. 5 numarali paragrafinda ikinci fikrasinda belirtilen güncellestirmeler,

             - Bu Ekin 3.5 numarali paragrafin son fikrasinda ve 4. 3 ve 4.4 numarali paragraflarinda belirtilen Onaylanmis Kurulus rapor ve kayitlari.

             Asansör monte edenin Türkiye’de yerlesik olmadigi durumlarda bu yükümlülük Onaylanmis Kurulusa kalir.

             6. Her Onaylanmis Kurulus, geri çekilen ve yayimlanan kalite güvence sistemi onaylarina iliskin her türlü bilgiyi diger Onaylanmis Kuruluslara iletmelidir.

             7. Tam Kalite güvencesi islemlerine iliskin dosya ve bilgiler, Türkçe veya yetkili otoriteler tarafindan anlasilabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazilmis olarak düzenlenmelidir.

Ek XIV

IMALAT KALITE GÜVENCESI (Modül D)

 

             1. Imalat Kalite Güvencesi, bu Ekin 2 numarali paragrafindaki yükümlülükleri yerine getiren asansör monte edenin, asansörlere uygulanan yönetmeligin kosullarini saglamakta oldugunu temin ve beyan etmesi islemleridir. Asansör monte eden CE uygunluk isaretini her asansöre ilistirmeli ve yazili bir uygunluk beyani düzenlemelidir. CE uygunluk isareti, bu Ekin 4 numarali paragrafinda belirtilen gözetimden sorumlu Onaylanmis Kurulusun kimlik numarasi ile birlikte kullanilmalidir.

             2. Asansör monte eden, asansörün imalat, montaj, son muayenesi için onaylanmis kalite güvence sistemini isletmeli ve bu Ekin 3 numarali paragrafinda tanimlanan deneyleri uygulamalidir ve bu Ekin 4 numarali paragrafinda belirtilen gözetime tabi olmalidir.

             3. Kalite Güvence Sistemi

             3.1. Asansör monte eden, seçtigi bir Onaylanmis Kurulusa kendi kalite güvence sisteminin degerlendirilmesi için basvurmalidir.

             Bu basvuru asagidakileri içermelidir:

             - Asansörlere iliskin tüm bilgiler,

             - Kalite güvence sistemine iliskin doküman,

             - Onaylanmis tipin teknik dokümani ve AT tip inceleme belgesinin bir kopyasi.

             3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin, uygulanan yönetmeligin gerekleri ile uygunlugunu temin etmelidir.

             Asansör monte eden tarafindan kabul edilen bütün unsurlar, gerekler ve hükümler yazili politikalar, islemler ve talimatlar seklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Kalite güvence sistemi dokümani kalite programlarinin, planlarinin, el kitaplarinin ve kalite kayitlarinin tutarli yorumlarina izin vermelidir.

             Doküman, özellikle asagidakilerin yeterli tanimlarini içermelidir;

             - Kalite amaçlari ve asansörlerin kalitesine bagli olarak kurulus yapisi, sorumluluklar ve yönetim gücü,

             - Kullanilacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler,

             - Montaj öncesinde, montaj sonrasinda ve esnasinda yürütülecek olan deney ve incelemeler(1),

             - Muayene raporlari ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine iliskin raporlar gibi kalite kayitlari,

             - Gerekli asansör montaj kalitesini, kalite güvence sisteminin etkin isleyisini saglayacak araçlari,

             3.3. Onaylanmis Kurulus, kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numarali paragrafindaki gerekleri saglayip saglamadigini belirleyebilmek amaciyla degerlendirmelidir. Ilgili uyumlastirilmis standardi(2) uygulayan kalite güvence sisteminin söz konusu gerekleri karsiladigi kabul edilmelidir.

             Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde degerlendirme tecrübesine sahip en az bir kisi bulunmalidir. Degerlendirme islemleri asansör monte edenin isyerine bir denetimi de içermelidir.

             Karar asansör monte edene bildirilmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.

                             

(1) Bu deneyler en azindan Ek VI’nin, 4 numarali paragrafinin (b) bendinde belirtilen deneyleri içermelidir.

(2) Bu uyumlastirilmis standard EN 29002 olacaktir ve asansörlerin ayirt edici özelliklerinin dikkate alinmasinin mümkün oldugu durumlarda eklenmelidir.

             3.4. Asansör monte eden, onaylanan kalite güvence sisteminden dogan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülecegini temin etmelidir.

             Asansör monte eden, kalite güvence sistemini onaylayan Onaylanmis Kurulusa, kalite güvence sisteminde yapilmasi düsünülen güncellestirmeleri bildirmelidir.

             Onaylanmis Kurulus öngörülen güncellestirmeleri degerlendirmeli ve güncellestirilmis kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numarali paragrafindaki gerekleri hala saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigi konusunda karar vermelidir.

             Kararini asansör monte edene bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.

             4. Onaylanmis Kurulus sorumlulugunda gözetim

             4.1. Gözetimin amaci, asansör monte edenin, onaylanmis kalite güvence sistemi disindaki yükümlülükleri tam anlamiyla yerine getirip getirmedigi konusunda emin olabilmektir.

             4.2. Asansör monte eden, Onaylanmis Kurulusa muayene amaciyla imalat, muayene, birlestirme, montaj, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin vermeli ve özellikle asagidakileri içeren konular hakkinda mevcut tüm bilgileri saglamalidir:

             - Kalite güvence sistemi dokümani,

             - Muayene raporlari ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine iliskin raporlar gibi kalite kayitlari.

             4.3. Onaylanmis Kurulus, asansör monte edenin kalite güvence sistemini sürdürmekte oldugunu ve uyguladigindan emin olabilmek amaciyla belirli araliklarla denetimler yapmali ve asansör monte edene bir denetim raporunu vermelidir.

             4.4. Ayrica, Onaylanmis Kurulus asansör monte edene beklenmedik denetimler gerçeklestirebilir. Böylesi denetimler esnasinda Onaylanmis Kurulus, gerektigi takdirde, kalite güvence sisteminin uygun isleyip islemedigini dogrulamak amaciyla deneyler yapabilir veya yapilmasini isteyebilir. Onaylanmis Kurulus asansör monte edene bir denetim raporu ve eger deney yapilmissa deney raporlarini vermelidir.

             5. Asansör monte eden, asansörün son imalat tarihinden itibaren 10 yil süreyle asagidaki belgeleri Bakanligin incelemesi için muhafaza etmelidir:

             - Bu Ekin 3.1 numarali paragrafin ikinci fikrasinin ikinci satirinda belirtilen doküman,

             - Bu Ekin 3.4 numarali paragrafin ikinci fikrasinda belirtilen güncellestirmeler,

             - Bu Ekin 3.4 numarali paragrafin son fikrasinda ve 4.3 ve 4.4 numarali paragraflarinda belirtilen Onaylanmis Kurulus rapor ve kayitlari.

             6. Her Onaylanmis Kurulus, geri çekilen ve yayimlanan kalite güvence sistemi onaylarina iliskin her türlü bilgiyi diger onaylanmis kuruluslara iletmelidir.

             7. Asansör kalite güvencesi islemlerine iliskin belgeler ve bilgiler, Türkçe veya yetkili kuruluslar tarafindan anlasilabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazilmis olarak düzenlenmelidir.